היברית >

מדיניות פרטיות של אפליקציית Shokz

 

תאריך פרסום: אפריל, 2024

תאריך תחילת התוקף: אפריל, 2024

תאריך השינוי האחרון: אפריל, 2024

 

הקדמה

אנו, Shokz Holding limited. וחברות המשפחה שלה (המכונות "Shokz", "אנחנו", "שלנו" או "אותנו"), מזהים את חשיבות השמירה על פרטיות הצופה/המבקר/המשתמש ("אתה") בזמן ביקור או שימוש במוצרי ושירותי האפליקציה שלנו ואנו מעריכים את פרטיותך ומוקירים את אמונך בנו. מדיניות הפרטיות הזו ("המדיניות") מסבירה מה אנו מתכוונים לעשות עם המידע האישי שלך ואיך אנו מתכוונים ליצור קשר איתך בנוגע לכך.

אנו מזכירים לך כי המדיניות הזו מוקדשת להחיל על מוצרי ושירותי האפליקציה שלנו.

המדיניות הזו מגדירה איך אנו אוספים, משתמשים, מגלים, מעבדים ומגנים על כל מידע שאתה נותן לנו כאשר אתה משתמש במוצרי ושירותי האפליקציה שלנו. במידה ונבקש ממך לספק מידע מסוים שבאמצעותו ניתן לזהות אותך בעת שימוש במוצרי ושירותי האפליקציה של Shokz, הוא יישמש רק בהתאם לחוקים והתקנות החלים, למדיניות הזו ו/או להסכם משתמש של אפליקציית Shokz.

חשוב שתהיה לך הבנה מקיפה של נוהלי איסוף ושימוש במידע אישי שלנו, וכן ביטחון מלא שבסופו של דבר, אתה זה ששולט בכל מידע אישי שנמסר ל-Shokz. לכן, אנא קרא בקפידה את מדיניות זו לפני שתשתמש במוצרי (או שירותי) האפליקציה שלנו כדי להבין את מדיניותנו להגנה על פרטיותך. בשימושך במוצרים ובשירותים של האפליקציה שלנו או פעולה אחרת המותרת על פי החוקים הנוהגים, נחשב שקראת, הכרת וקיבלת את כל ההוראות המצוינות במדיניות זו, כולל כל שינוי שאנו עשויים לבצע מעת לעת.

במדיניות זו, "מידע אישי" משמעו מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות באופן ישיר או עקיף אדם, או מתוך מידע זה לבדו או מהשילוב של מידע זה עם מידע אחר ש-Shokz נתקל בו לגבי אותו האדם.

אנו מחויבים להגנה על פרטיות, סודיות וביטחון המידע האישי שלך על ידי ציות לחוקים הרלוונטיים, ואנו מחויבים באותה מידה לוודא שכל עובדינו וסוכנינו יקיימו את התחייבויות אלו.

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות הפרטיות או המנהגים שלנו, אנא פנה אלינו בכתובת privacy@shokz.com. נשמח לענות עליהם באופן ישיר

 

מדיניות הפרטיות הזו כוללת את הסעיפים הבאים:

lהמידע שאנחנו אוספים ואיך אנחנו משתמשים בו

lהבסיסים החוקיים לשימוש במידע שלך

lשיווק ישיר

lעוגיות וטכנולוגיות דומות

lאיך אנחנו משתפים וחושפים את המידע שלך

lאיך אנחנו מגנים על המידע שלך

lשמירה על המידע שלך

lאיך אתה יכול לנהל את המידע האישי שלך

lהעברת מידע אישי מחוץ לשיפוט שלך

lאיך אנחנו מעבדים מידע של קטינים

lעדכונים למדיניות הפרטיות

lצור קשר

המידע שאנו אוספים ואיך אנו משתמשים בו

אאנו אוספים מידע אישי על מנת לפעול ביעילות רבה יותר ולספק לך את החוויה הטובה ביותר. אנו אוספים מידע אישי מ: (1) מידע שאתה מספק לנו ישירות; (2) מידע שאנו מקבלים במהלך השימוש שלך במוצרי ושירותי האפליקציה שלנו; ו/או (3) מידע עליך מצדדים שלישיים.

אנו נאסוף רק את המידע הנחוץ למטרות מפורשות, מפורטות וחוקיות שהוגדרו ולא נעבד אותו בדרך שאינה תואמת את מטרות אלה.

המידע שאנו אוספים תלוי במוצרים (או שירותים) שאתה בפועל משתמש בהם, ההקשר בו אתה מתקשר עם פנינו, הבחירות שאתה עושה, כולל ההגדרות הפרטיות שלך, והמוצרים והפונקציות שאתה משתמש בהם. מוצרינו ופונקציותינו כוללים פונקציות בסיסיות ונוספות. אם תסרב לספק מידע רלוונטי לפונקציות בסיסיות, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים הרלוונטיים, או לפתור את בעיותיך. לגבי פונקציות נוספות, אתה יכול לבחור אם להסכים או לא להסכים לאיסוף המידע שלנו. אם תתנגד, הפונקציות הנוספות הרלוונטיות עשויות להיות לא זמינות, אך זה לא ישפיע על השימוש שלך בפונקציות העסקיות המרכזיות שלנו.

מדיניות זו חלה על הנסיבות הבאות בהן אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך:

המידע שאנו אוספים

lמידע שאתה מספק לנו או מעלה (כולל פרטי התקשרות שלך): ייתכן שנאסוף כל מידע אישי שאתה מספק לנו. הסוגים של נתונים שאנו אוספים ממך ישירות כוללים::

lמידע, כגון שם, מין (אופציונלי), יום הולדת (אופציונלי), מספר טלפון, כתובת דוא"ל, אזור (אופציונלי), ומספר סידורי וכו', המשמשים לרישום חשבון, לזיהוי מוצרך, לביצוע שירות למוצרך ולשמור על אינטראקציה איתנו. אם אתה צריך רק לעיין בתוכן המוצג או להשתמש בפונקציות בסיסיות (כגון שימוש בחיבור בין אוזניות, החלפת שפת האפליקציה) באפליקציה זו, אינך צריך לרשום חשבון או לספק את המידע לעיל.

מידע, כגון כתובת Bluetooth של אוזניות, מספרים סידוריים, מספרי גרסאות קושחה של המוצר וכו', המשמשים ליישם את האינטראקציה בין המכשיר הנייד לאוזניות.

אם תבחר להשתתף בפעילות שיווקית של Shokz (כולל מילוי שאלון מקוון) הקשורה למוצרים ולשירותים שלנו, מידע, כגון שמך, מגדרך, גילך, אזורך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, מספרים סידוריים (טלפונים ניידים/מחשבים/טאבלטים/שעונים), משוב על המוצר וכו', הניתן בהקשר לפעילויות כאלה.

מידע אישי הכלול בבקשות או שאלות שהגשת לנו בדוא"ל.

מידע הקשור למכשיר או לכרטיס SIM (רק לשירותים/פונקציות מסוימים): מידע הקשור למכשיר שלך. לדוגמה, כתובת IP, מספר IMEI.

כל מידע אחר שתבחר לספק ישירות ל-Shokz בקשר לשימוש שלך בשירותים.

ייתכן שנשתמש במספר הטלפון ו/או בכתובת הדוא"ל שתספק לנו כדי לשלוח מדי פעם הודעות טקסט ו/או אימיילים למשתמשים רשומים לצורכי פרסום.

בנוסף למידע האישי המתואר לעיל, ייתכן שננקוט באמצעים טכניים כדי לאסוף מידע נוסף אודותיך, כולל מספר הפעמים שביקרת בדף מסוים, משך הזמן שהיה על דף, ומספר הפעמים שלחצת על כפתור מסוים, ככל שיהיה סביר לצורך ניתוח ושיפור איכות המוצרים והשירותים שלנו. מידע כזה אינו מכיל מידע שמזהה אותך באופן אישי. אם נשלב מידע כזה שאינו אישי עם מידע אחר כדי לזהות משתמש מסוים באופן אישי או נשתמש בו בשילוב עם מידע אישי, מידע שאינו אישי כזה ייחשב כמידע אישי לאורך זמן השילוב. במקרים כאלה, נעבד את המידע עם האישור שלך או כפי שנדרש אחרת על פי החוק והתקנות.

הרשאת גישה למכשיר עבור האפליקציה שלנו

· בכדי שתוכל להשתמש באפליקציה באופן תקין, וליהנות מהפונקציות והשירותים הרלוונטיים, עליך להעניק את ההרשאות והמידע הבאים:

· הרשאת גישה ל-Bluetooth לחיבור האוזניות שלך. הפונקציה הבסיסית של האפליקציה זו תלויה בחיבור האוזניות שלך דרך Bluetooth, לכן, אם תסרב לאישור, זה ישפיע על הפונקציה הבסיסית של האפליקציה זו. במהלך השימוש שלך, אתה יכול לבטל את ההרשאה בכל עת ב"הגדרות" בטלפון שלך.

איך ניתן להשתמש במידע אישי

מידע אישי נאסף לצורך הספקת שירותים ו/או מוצרים לך, ולציות לחוק על פי החוקים החלים. בזאת אתה מסכים שנוכל לעבד ולחשוף מידע אישי לספקי שירותי צד שלישי (כמוגדר להלן) למטרות המצוינות במדיניות זו.

ייתכן שנשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

· הספקת, עיבוד, שמירה, שיפור ופיתוח של מוצרים ו/או שירותים שלנו לך, כולל שירות לאחר מכירה ותמיכה ללקוחות ולשירותים על המכשיר שלך.

· תקשורת עם הלקוח לגבי המוצר, השירות או כל שאילתה כללית, כמו עדכונים, תמיכה בשאילתות לקוחות, מידע על אירועים שלנו והודעות.

· ביצוע פעילויות שיווקיות, כגון ספק מסמכים ועדכונים שיווקיים. למידע נוסף על פעילויות שיווקיות, אנא עיין בסעיף שיווק ישיר למטה.

מתן אפשרות לך לפרסם תגובות ולספק משוב באפליקציה שלנו.

ניתוח ופיתוח מידע סטטיסטי על שימוש במוצרים ושירותים שלנו כדי לשפר בצורה טובה יותר את מוצרים ושירותים שלנו.

אחסון ותחזוקת מידע אודותיך לצורכי פעילויות העסק שלנו או התחייבויות משפטיות.

הנה פרטים נוספים על כיצד אנו משתמשים במידע שלך (שעשוי לכלול מידע אישי):

מספק לך שפה נוחה ושירות מוצרים. שפת המערכת שנאספת בעת שימוש באפליקציה שלנו, משמשת לספק לך את הטקסט והמדיניות וכן שירות מוצרים נוח בשפת מדינתך/אזורך.

הקמת החשבון שלך. מידע אישי שנאסף בעת יצירת חשבון באפליקציה שלנו משמש ליצירת החשבון האישי.

מימוש החיבור המתקדם בין התקנים. מידע אישי שנאסף בעת מימוש האינטראקציה בין הטלפון הנייד לאוזניות משמש לשליטה מרחוק על האוזניות דרך האפליקציה.

איסוף המשוב שלך. המשוב שתבחר לספק יקר בעינינו בעזרתו נוכל לשפר את השירותים שלנו. כדי לעקוב אחרי המשוב שבחרת לספק, Shokz עשויה להתכתב איתך באמצעות המידע האישי שסיפקת ולשמור רישומים.

קיום פעילויות קידום מכירות. אם תיכנס לשאלון לקוחות או לפעילויות קידום דומות, למשל דרך אפליקציית Shokz או פלטפורמות מדיה חברתית אחרות, ייתכן שנשתמש במידע האישי שסיפקת כדי לנהל את פעילויות הקידום הללו.

מתן חומרי שיווק לך באמצעות דוא"ל. ייתכן שנספק לך חומרי שיווק הקשורים למוצרים ולשירותים של Shokz בדוא"ל לאחר שנקבל את הסכמתך המפורשת מראש.

ניתוח המכשיר שלך לספק חווית משתמש טובה יותר. Shokz עשויה לבצע את הניתוח כדי לשפר עוד יותר את ביצועי השירותים שלנו.

הבסיסים החוקיים לשימוש במידע שלך

הבסיסים החוקיים לשימוש במידע שלך כפי שמפורט במדיניות זו הם כדלקמן:

כאשר שימוש במידע שלך נחוץ לביצוע התחייבויות שלנו במסגרת חוזה עמך (לדוגמה, לציית ל: הסכם משתמש האפליקציה של Shokz שאתה מקבל על ידי גלישה באפליקציה/רישום חשבון; ו/או החוזה שלנו לספק את שירותינו לך); או

כאשר שימוש במידע שלך נחוץ לאינטרסים לגיטימיים שלנו או של אחרים (לדוגמה, לספק אבטחה למוצרים וליישומים שלנו; להפעיל את עסקנו ואת השירותים שלנו; להבטיח סביבות בטוחות לעובדינו ולמבקרים; לציית לדרישות חוקיות ולהגן על זכויותינו המשפטיות; למנוע הונאה ולהכיר את הלקוח אליו אנו מספקים שירותים).

כאשר יש לנו את הסכמתך, בהתאם לדרישות החוק הנוכחיות, להשתמש במידע שלך למטרה מסוימת.

כאשר אנו משתמשים במידע שלך כדי לציית לחובות משפטיות נוכחיות.

נסיבות אחרות של שימוש במידע אישי רק ככל שהוא מותר במפורש במסגרת חוקי ההגנה על הנתונים המקומיים.

 

שיווק ישיר

אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לספק לך חומרי שיווק הקשורים למוצרים ולשירותים של Shokz.

אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורכי כך רק לאחר שנקבל את הסכמתך המפורשת מראש ולאחר מעשה אפירמטיבי ברור או הצגת התנגדות, בהתאם לחוקי ההגנה על הנתונים המקומיים, שעשויים לדרוש הסכמה מפורשת נפרדת. יש לך את הזכות להתנגד לשימוש המוצע שלנו במידע האישי שלך לשיווק ישיר על ידי יצירת קשר איתנו בcustomer.service@shokz.com. אם אתה לא מעוניין יותר לקבל סוגים מסוימים של תקשורת בדוא"ל, תוכל לבטל את הרשמתך על ידי עקיבה אחר הקישור לביטול ההרשמה הממוקם בתחתית כל תקשורת. אנו לא נעביר את המידע האישי שלך לשותפים העסקיים שלנו לשימוש על ידי השותפים העסקיים שלנו בשיווק ישיר.

 

עוגיות וטכנולוגיות דומות 

בכדי להקל על הגישה שלך, אנו עשויים לאסוף ולאחסן נתונים הקשורים לגישתך לשירות האפליקציה הזו באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות. כאשר אתה נכנס שוב לאפליקציה זו, אנו יכולים לדעת מי אתה ולספק לך שירותים טובים יותר דרך ניתוח הנתונים העבריים שלך, כולל שימוש במספר הטלפון הנייד או כתובת הדוא"ל שאתה משתמש בהם להתחברות לחשבון האפליקציה שלך וקבצי נתונים קטנים לזיהוי שלך, שמטרתם להבין את הרגלי השימוש שלך כך שלא תצטרך להזין שוב את פרטי החשבון, או לעזור לקבוע את מצב האבטחה של החשבון שלך. קבצי הנתונים הללו עשויים להיות עוגיות, עוגיות פלאש, או אחסון מקומי אחר המסופק על ידי הדפדפן שלך או היישומים הקשורים (המכונים "עוגיות").

אנא הבן שחלק מהשירותים שלנו ניתן להשיג רק באמצעות שימוש בעוגיות. אם הדפדפן שלך או השירותים הנוספים של הדפדפן מאפשרים, אתה יכול לשנות את הקבלה של עוגיות או לדחות את עוגיות האפליקציה הזו, אך ייתכן שלא תוכל להשתמש בשירותי האפליקציה המסתמכים על עוגיות במקרים מסוימים.

 

 

 איך אנחנו משתפים ומגלים את המידע שלך

(1) שיתוף מידע

אנו מתחייבים שלא לשתף את המידע שלך עם כל חברה, ארגון ויחיד למעט Shokz, אלא:

.1שיתוף בנסיבות חוקיות: עשויים להיות מקרים בהם נשתף את המידע האישי שלך עם גורמים חיצוניים בהתאם לחוקים ולתקנות, תביעות משפטיות, צרכי פתרון סכסוכים, או בהתאם לדרישות של רשויות מנהליות ושיפוטיות.

.2שיתוף עם הסכמה מפורשת: לאחר קבלת הסכמה מפורשת ממך, עשויים להיות מקרים בהם נשתף את המידע האישי שלך עם צדדים אחרים.

.3כאשר אתה בוחר לשתף: כאשר אתה מגיש תביעה הקשורה למוצרים או שירותים, נשתף את המידע הנדרש הקשור להזמנה שלך עם ספק המוצרים או השירותים הרלוונטיים לפי בחירתך, כדי לממש את מטרתך.

.4שיתוף עם שותפים מורשים: במטרה להפעיל את פעילות העסק באופן חלק ולספק לך את מלוא היכולות של מוצרינו ושירותינו, עלולים להיות מקרים בהם נגלה מדי פעם את המידע האישי שלך לספקי שירות שלישיים אשר הם שותפינו, כולל:

 

:

 

.Aספקי שירות של צד שלישי ושותפים עסקיים

ספקי שירות של צד שלישי מספקים מגוון שירותים כולל הובלה ולוגיסטיקה, אחסון נתונים, ניתוח נתונים, ניהול ובקרת אבטחה, מחקר משתמשים, ביקורת ושירותים משפטיים בהתבסס על החוזה עם Shokz. צדדים שלישיים אלה עשויים לעבד את המידע האישי שלך בשם Shokz או למטרה אחת או יותר ממטרות מדיניות הפרטיות הזו. אנו מתחייבים לשתף מידע כדי לספק שירותים רק למטרות חוקיות, משפטיות, נחוצות, ספציפיות וברורות. Shokz תבצע עדיפות ראשונה ותחתום על חוזים כדי להבטיח שספקי השירות של צד שלישי מתאימים לחוקי הפרטיות החלים במדינתך.

 

.Bספריות פיתוח של צד שלישי ויישומים דומים

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ובתכונות המתוארים לעיל, האפליקציה שלנו עשויה להטמיע ספריות פיתוח (SDK) או יישומים דומים משותפים מורשים. אנו עשויים להטמיע את ספריות הפיתוח הבאות של צד שלישי.

(1) שם ספריית הפיתוח של צד שלישי: NetEase Yidun

חברה: Hangzhou NetEase Zhiqi Technology Co., Ltd.

סוג מידע אישי שנאסף: גרסת מערכת ההפעלה, ארכיטקטורת ה-CPU, מידע על הגדרות מערכת ההפעלה, שם חבילת האפליקציה הנוכחית, חתימת האפליקציה הנוכחית

מטרת השימוש: חיזוק האפליקציה

קישור לאתר הרשמי: https://dun.163.com/

(2) שם ספריית הפיתוח של צד שלישי: AndroidX Webkit (chromium)

חברה: Google Inc.

סוג מידע אישי שנאסף: SSID, BSSID, כתובת MAC, מידע WIFI, חיישן, מידע על רשימת האפליקציות, לוח גזירה

מטרת השימוש: שימוש ב-chromium כדפדפן מובנה לגישה לעמודי webview בתוך האפליקציה

קישור לאתר הרשמי: https://policies.google.com/privacy

 

(3) שם ה-SDK של הצד השלישי: jl_ota

חברה: Zhuhai JIELI Technology Co., Ltd.

סוג מידע אישי שנאסף: Bluetooth, קבצי קושחה

מטרת השימוש: שדרוג OTA לקושחה של האוזניות המחוברות

קישור לאתר הרשמי: https://cam.jieliapp.com/app/JL_OTA_SDK_PrivacyPolicy.html

(4) שם ה-SDK של הצד השלישי: Bugly SDK

חברה: Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd.

סוג מידע אישי שנאסף: דגם המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, מספר גרסת המערכת הפנימית של מערכת ההפעלה, מצב ה-WiFi, תכונות ה-CPU, שטח הזיכרון הנותר, שטח הדיסק/שטח הדיסק הנותר, מצב הטלפון הרץ (זיכרון שנתפס על ידי התהליך, זיכרון וירטואלי וכו'), idfv, האם המכשיר עבר פריצה, קוד אזור

מטרת השימוש: דיווח על באגים

קישור לאתר הרשמי: https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56

 

אנו נבצע בדיקת אבטחה מחמירה על ממשק התכנות (API) ועל חבילת פיתוח התוכנה (SDK) ממנו שותפינו המורשים משיגים מידע רלוונטי, ונסכים על צעדי הגנת נתונים מחמירים עם שותפינו המורשים כך שיטפלו במידע האישי בהתאם למטרות ההפקדה שלנו, תיאורי השירות, מדיניות הפרטיות הזו וכל צעדי הסודיות והאבטחה הרלוונטיים האחרים.

אם אינך מעוניין יותר שנשתף את המידע הרלוונטי, אנא צור קשר עמנו באמצעות privacy@shokz.com.

.Cאחרים

לפי דרישות החוקים והתקנות, הליכים משפטיים, תביעות משפטיות ו/או דרישות של מוסדות ציבוריים ומחלקות ממשלתיות בהתאם לחוק, Shokz עשויה להידרש לחשוף את המידע האישי שלך. אם נקבע שהחשיפה נחוצה או ראויה לביטחון הלאומי, אכיפת החוק, או עניינים אחרים של חשיבות ציבורית, אנו עשויים גם לחשוף מידע אודותיך.

 

אם נקבע שבכדי לאכוף את התנאים שלנו או להגן על הפעילות שלנו, זכויות, נכסים או מוצרים, או להגן על האינטרסים החוקיים של המשתמשים, או להשיג את המטרות הבאות (גילוי, מניעה ופתרון של הונאה, שימוש בלתי מורשה במוצרים, הפרת התנאים או המדיניות שלנו, או פעילויות אחרות הרסניות או פליליות) החשיפה נחוצה באופן סביר, אנו עשויים גם לחשוף מידע אודותיך. (למען הסר ספק, Shokz תאסוף, תשתמש או תחשוף את המידע האישי שלך ללא הסכמתך רק בתחום המורשה במפורש על ידי חוקי הגנת הנתונים המקומיים) זה עשוי לכלול מתן מידע לרשויות ציבוריות או ממשלתיות; חילופי מידע על אמינות החשבון שלך עם שותפים מצד שלישי כדי למנוע הונאה, הפרות ומקרים פוגעניים אחרים.

בנוסף, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם:

• הרואי חשבון שלנו, בודקים, עורכי דין או יועצים, כאשר אנו מבקשים מהם לספק ייעוץ מקצועי; ו

• כל צד שלישי שאורזת על ידך.

(2) העברת מידע לא נעביר את המידע האישי שלך לכל חברה, ארגון או יחיד, אלא אם כן:

העברה עם הסכמה מפורשת: לאחר קבלת הסכמתך המפורשת, נעביר את המידע האישי שלך לצדדים אחרים;

1.במקרה של מיזוג, רכישה, פשיטת רגל או פירוק של Shokz, או מצבים אחרים הכוללים מיזוג, רכישה, פשיטת רגל או פירוק, אם מעורבת העברת מידע אישי, נדרוש מהחברות או הארגונים החדשים המחזיקים במידע האישי שלך להמשיך להיות מוגבלים על ידי מדיניות זו, אחרת נדרוש מהחברות, הארגונים או היחידים לחפש שוב אישור והסכמה ממך.

 

(3) חשיפת מידע

לא נחשוף את המידע האישי שלך אלא אם קיבלנו את הסכמתך המפורשת או על פי בחירתך.

 

(4) חריגים לקבלת הסכמה מוקדמת בעת שיתוף, העברה וחשיפה פומבית של מידע אישי

במצבים הבאים, שיתוף, העברה וחשיפה של המידע האישי שלך אינם דורשים את הסכמתך המוקדמת: 

1. קשור לביטחון לאומי וביטחון ההגנה הלאומית;

2. קשור לבטיחות הציבור, בריאות הציבור, ואינטרסים ציבוריים גדולים;

3. קשור לאכיפת חוק משפטית או מנהלית כגון חקירה פלילית, הגשת אישומים, משפט וביצוע פסק דין;

4. במטרה להגן על חייך או על זכויות חוקיות חשובות אחרות שלך או של אנשים אחרים, אך קשה לקבל את ההסכמה;

5. מידע אישי שחשפת בעצמך לציבור;

6. איסוף מידע אישי ממידע שנחשף באופן חוקי ופומבי, כגון דיווחים חדשותיים משפטיים, חשיפת מידע של הממשלה וערוצים אחרים

איך אנו מגנים על המידע שלך

(1) הגנה בטיחותית טכנולוגית

אנו מחויבים לוודא שהמידע האישי שלך מאובטח. על מנת למנוע גישה לא מורשית, חשיפה או סיכונים דומים אחרים, הטמענו נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים הגיוניים לשמירה והגנה על המידע שאנו אוספים באפליקציה של Shokz. נשתמש בכל מאמץ סביר לשמור על המידע האישי שלך.

 

כל המידע האישי שלך מאוחסן על שרתים מאובטחים המוגנים במתקנים בשליטה. אנו מסווגים את הנתונים שלך בהתאם לחשיבות ולרגישות ומבטיחים שלמידע האישי שלך יש רמת אבטחה הולמת. יש לנו גם בקרות גישה מיוחדות עבור אחסון נתונים בענן. אנו עורכים סקירות קבועות של האופן שבו אנו אוספים, מאחסנים ומעבדים מידע, כולל צעדי אבטחה פיזיים, כדי להגן מפני כל גישה ושימוש לא מורשים.

 

נערוך בדיקת ראשונה על ספקי שירות של צד שלישי ושותפים עסקיים כדי לוודא שהם מסוגלים להגן על המידע האישי שלך. נבדוק גם אם צדדים שלישיים יישמו סטנדרטים אבטחתיים מתאימים על ידי הטמעת הגבלות חוזיות מתאימות וביצוע בדיקות והערכות כשנדרש. בנוסף, אנו מתחייבים לגשת למידע זה כדי לעזור לעובדים ולספקי שירות של צד שלישי ושותפים עסקיים המספקים לך מוצרים או שירותים לציית להתחייבויות סודיות חוזיות מחמירות.

 

 

 

 

(2) ניהול עובדים

נארגן הדרכות ובדיקות להגנה על פרטיות ואבטחה כדי לחזק את מודעות העובדים שלנו לביטחון מידע אישי. ניקח את כל הצעדים האפשריים והנדרשים על פי חוק כדי להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, עליך להיות מודע לכך שהשימוש באינטרנט אינו תמיד בטוח. לכן, אנו לא יכולים להבטיח את הביטחון או שלמות של כל מידע אישי כאשר הוא נשלח בשני הכיוונים דרך האינטרנט.

נתמודד עם דליפות של מידע אישי בהתאם לדרישות חוקי ותקנות הגנת הנתונים הנוכחיים, וכשצריך, נודיע באופן מיידי לרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות ולנושאי הנתונים על אירועי דליפת נתונים קשורים.

(3)תזכורת הגנה על חשבון וסיסמה

האינטרנט אינו סביבה בטוחה לחלוטין. Shokz אינה אחראית לפגמי אבטחה שנגרמו על ידי צדדים שלישיים שגישו למידע האישי שלך בשל כשל בשמירה על פרטיות המידע שלך. למרות הוראות לעיל, אם כל משתמש אינטרנט אחר משתמש בחשבון שלך ללא הרשאה או כל הפרת אבטחה אחרת, עליך להודיע לנו מיד דרך customer.service@shokz.com. העזרה שלך תסייע לנו להגן על פרטיות המידע האישי שלך.

(4) הודעה על אירוע

לאחר שמתרחש אירוע ביטחון מידע אישי, נודיע לך על המצב הבסיסי וההשפעה האפשרית של אירוע הביטחון, הצעדים שנקחנו או ניקח לטיפול במצב, והצעות לך למניעה ולהפחתת סיכונים באופן עצמאי בתוך הזמן המוגדר על ידי החוקים הנוכחיים, וכו'. נודיע לך על האירוע באמצעות דוא"ל, מכתב, שיחת טלפון, התראה דחופה וכד'. אם קשה להודיע לנושאי המידע האישי אחד לאחד, ננקוט בדרך סבירה ויעילה להוצאת הכרזה. במקביל, נדווח גם על טיפול באירועי ביטחון מידע אישי בהתאם לדרישות הרשויות הרגולטוריות.

שמירה על המידע שלך

 

המידע שאנו אוספים ממך עשוי להישמר ביעד מחוץ לתחום השיפוט שבו אתה מתגורר. בעוד שמידע זה נמצא מחוץ לתחום השיפוט של מקום מגוריך, הוא כפוף לחוקים של התחום שיפוט בו הוא נשמר, ועשוי להיות חשוף לממשלות, בתי משפט או רשויות אכיפת חוק או רגולטוריות של תחום שיפוט זה, בהתאם לחוקיו.

 

אנו ננקוט צעדים נאותים ואפשריים כדי להימנע מלאסוף ולעבד מידע אישי לא רלוונטי. מידע אישי יישמר כל עוד זה נחוץ לצורך מילוי המטרה לשם היא נאספה, או כפי שנדרש או מותר על פי החוקים החלים. אנו נפסיק לשמור על מידע אישי, או נסיר את האמצעים שבהם ניתן לקשר את המידע האישי לאנשים מסוימים, ברגע שיהיה סביר להניח כי המטרה לשם נאסף המידע האישי אינה נענית עוד על ידי שמירת המידע האישי.

איך תוכל לנהל את המידע האישי שלך

תוכל לגשת ולנהל את המידע שלך בדרכים הבאות:

(1) גישה, תיקון והשלמת המידע שלך יש לך את הזכות לגשת, לתקן או להשלים את המידע שלך. תוכל לעשות זאת בעצמך בדרכים הבאות:

1.התחבר לאפליקציה, כנס ל"מידע", לחץ על "מידע-רישום המוצר שלך-התחבר/הרשם-מידע אישי-ערוך פרופיל", ולאחר מכן גש, תקן והשלם מידע קשור;

2.שלח דוא"ל לcustomer.service@shokz.com כדי ליצור קשר עמנו ולבקש עזרה לגשת, לתקן או להשלים את המידע שלך.

 

(2) מחיקת המידע שלך

ניתן למחוק חלק מהמידע שלך באמצעות השיטה המפורטת ב"(1) גישה, תיקון והשלמת המידע שלך".

במצבים הבאים, אתה יכול לבקש מאיתנו למחוק מידע אישי:

1. אם עיבוד המידע האישי שלנו מפר חוקים ותקנות;

2. אם אספנו והשתמשנו במידע האישי שלך ללא הסכמתך המפורשת;

3. אם עיבוד המידע האישי שלנו מפר בחומרה את הסכם שלנו;

4. אם אתה כבר לא משתמש במוצרים או בשירותים שלנו, או שמחקת את חשבונך;

5. אם אתה משיג את הסכמתך בזמן שאנו נשענים על הסכמתך לעיבוד המידע שלך;

6. אם אנו כבר לא מספקים לך מוצרים או שירותים באופן קבוע. אם אנו מחליטים למחוק את המידע האישי שלך בתגובה לבקשת המחיקה שלך, נודיע גם לנושא שקיבל את המידע האישי שלך מאיתנו ככל האפשר בו זמנית, ונדרוש ממנו למחוק אותו בזמן (אלא אם חוקים ותקנות קובעים אחרת, או שישויות אלו קיבלו את האישור שלך באופן עצמאי).

 

(3) שינוי טווח ההסכמה שלך או ביטול ההסכמה שלך

 

בתגובה להסכמתך לפעילויות עיבוד המידע האישי שלנו, יש לך את הזכות לשנות את טווח ההסכמה המורשית (כלומר, לבטל הסכמה באופן חלקי) או לבטל את כל ההסכמה לכל פעילויות עיבוד המידע האישי שלנו. תוכל לעשות זאת בעצמך בדרכים הבאות:

1.חלק מהפונקציות תלויות באיסוף מידע אישי דרך הרשאות המכשיר שלך. לכן, אתה יכול להגדיר ב"הגדרות הטלפון-Shokz-ניהול הרשאות" או ליצור קשר עמנו או לשנות את הגדרות המכשיר הנייד שלך כדי לשנות את טווח ההסכמה שלך או לבטל את ההסכמה הקשורה להרשאה זו.

2.תוכל להיכנס לאפליקציה, להיכנס ל[משפטי], ללחוץ על [ביטול הסכמה למדיניות הפרטיות], ותוכל לבטל את כל ההסכמה שלך לכל פעילויות עיבוד המידע האישי שלנו בדרך זו.

לאחר שתבטל את ההסכמה שלך, אנו לא נעבד יותר את המידע האישי המתאים. שים לב שפונקציות מסוימות דורשות את המידע שלך להשלמה וכאשר אתה מבטל את ההסכמה שלך, אנו לא נוכל יותר לספק לך את הפונקציה שביטלת את ההסכמה לה, ואנו לא נעבד יותר את המידע האישי שלך בהתאם. עם זאת, החלטתך לבטל את ההסכמה שלך לא תשפיע על העיבוד הקודם של מידע אישי מבוסס על הסכמתך הקודמת.

(4) קבלת עותק של המידע האישי

יש לך את הזכות לשכפל ולייצא עותק של המידע שלך. תוכל לעשות זאת בעצמך בדרכים הבאות:

1.התחבר לאפליקציה, כנס ל"מידע", לחץ על "מידע-רישום המוצר שלך-התחבר/הרשם-מידע אישי", ואז תוכל לקבל חלק מהמידע הקשור כאן;

2.שלח דוא"ל לcustomer.service@shokz.com כדי ליצור קשר עמנו ולבקש עזרה לקבל עותק של המידע האישי שלך.

 

(5) מחיקת החשבון שלך

ניתן לבקש למחוק את החשבון שלך בדרכים הבאות:

1.התחבר לאפליקציה ושלח בקשה למחיקת חשבון דרך "מידע-רישום המוצר שלך-התחברות/רישום-מידע אישי-עריכת פרופיל-מחיקת חשבון";

2.שלח דוא"ל לcustomer.service@shokz.com כדי ליצור קשר עימנו ולקבל עזרה בתהליך הבקשה למחיקת החשבון שלך. לאחר מחיקת החשבון שלך, נפסיק לספק לך מוצרים או שירותים, נמחק את המידע האישי שלך או נבצע אנונימיזציה שלו בהתאם לדרישות החוקים החלים.

 

(6) מענה לבקשה שלך לעיל לצורך ודאות האבטחה, ייתכן שתצטרך לספק בקשה כתובה או להוכיח את זהותך בדרכים אחרות. ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני עיבוד בקשתך.

אנו נגיב תוך הזמן המוגדר על ידי החוקים הנוכחיים. עבור בקשתך המוצדקת, אנו לא נגבה דמי שירות כעיקרון, אך עבור בקשות חוזרות שחורגות מהגבול הסביר, נגבה דמי שירות כנדרש. ייתכן שנסרב לענות על בקשות למידע שאינו קשור ישירות לזהות שלך, כפילות בלתי סבירה של מידע, או דרישות טכניות יתר על המידה (כולל אך לא מוגבל למצב שבו אנו צריכים לפתח מערכת חדשה או לשנות באופן מהותי את הפרקטיקה הנוכחית), מביאות סיכונים לזכויות ולאינטרסים החוקיים של אחרים, או בקשות בלתי מציאותיות.

במצבים הבאים, לא נוכל לענות על בקשתך בהתאם לחוקים ותקנות:

1. קשור לביטחון לאומי וביטחון ההגנה;

2. קשור לבטחון הציבור, בריאות הציבור ואינטרסים ציבוריים גדולים;

3. קשור לחקירת פשעים, העמדה לדין, משפט וביצוע פסקי דין;

4. קיימים ראיות מספיקות המראות של זדון סובייקטיבי או שימוש לרעה בזכויות מצד נושא המידע האישי;

5. מענה לבקשתך יגרום לנזק חמור לזכויות ולאינטרסים החוקיים שלך או של אנשים או ארגונים אחרים;

6. כולל סודות עסקיים.

 

העברת מידע אישי מחוץ לתחום השיפוט שלך

 

כעקרון, אנו נאסוף ונעבד את המידע האישי שלך במדינות/אזורים שבהם אתה משתמש במוצרים/שירותים שלנו. עם זאת, אם נדרש לספק שירותי מכירות ואחריות, ולשפר מוצרים/שירותים, ייתכן שנצטרך להעביר את המידע האישי שלך לסניף של Shokz, ספק שירות של צד שלישי, או שותפים עסקיים אחרים מחוץ לתחום השיפוט שלך, אנו מבטיחים לציית בקפדנות לחוקים הרלוונטיים החלים וליישם אמצעי ביטחון המקיימים את הדרישות המקומיות, כולל אך לא מוגבל לקבלת הסכמתך המפורשת, הפחתת רגישות המידע האישי לפני ההעברה, חתימה על הסכמים רשמיים מוסמכים להעברת נתונים בין-גבולות, וקבלת אישור ממוסדות רשמיים וכו', כדי להבטיח שכל העברות כאלו מקיימות את דרישות חוקי ההגנה על נתונים המקומיים החלים.

 

אם אתה משתמש במוצרים/שירותים שלנו באזור הכלכלי האירופי (EEA), שים לב שאם אנו מעבירים את המידע האישי שלך לסניף של Shokz, ספק שירות של צד שלישי, או שותפים עסקיים אחרים מחוץ לאזור ה-EEA, אנו נבטיח שכל העברות יתבצעו בהתאם לדרישות ה-GDPR וחוקי ההגנה על הנתונים המקומיים החלים שלך, תוך שימוש באמצעי הגנה מתאימים.

 

איך אנו מעבדים מידע של קטינים

המוצר והשירות שלנו אינם מיועדים לקטינים (כולל ילדים), אינם מספקים ישירות מוצרים או שירותים לקטינים ואינם משתמשים במידע האישי של קטינים לצרכי שיווק. אנו מייחסים חשיבות רבה להגנה על פרטיות הקטינים (גיל הקטינים מוגדר על פי חוקי כל מדינה ואזור). אנו רואים זאת כאחריות של ההורים לפקח על שימוש הקטינים במוצרים ובשירותים שלנו.

אם אתה הורה או אפוטרופוס, ואתה מאמין כי קטין הגיש מידע אישי אלינו, אנא שלח דוא"ל לcustomer.service@shokz.com כדי לוודא שמידע אישי זה נמחק מיד וכדי לוודא שהקטין מבטל כל הרשמה לשירות הנוגע.

עדכונים למדיניות הפרטיות

אנו מבצעים בדיקה קבועה של מדיניות הפרטיות שלנו ועשויים לעדכנה כדי לשקף שינויים בנהלי המידע שלנו. מדיניות הפרטיות המעודכנת תזכה להסכמתך המפורשת מראש. תוכל לבדוק את "תאריך התוקף" בראש המסמך כדי לראות אם מדיניות הפרטיות שונתה מאז הפעם האחרונה שבדקת אותה. אם אנו מבצעים שינוי משמעותי במדיניות זו, תקבל התראה תואמת כדרוש על ידי החוקים החלים. אם תמשיך להשתמש בשירות זה, אנו מאשרים כי קראת והבנת את הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות.

 

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות לגבי מדיניות הפרטיות הזו, אנא פנה לקצין ההגנה על הנתונים (DPO) שלנו בכתובת privacy@shokz.com. צוות ההגנה על הפרטיות המקצועי שלנו יטפל בבקשה שלך ויענה לך בתוך המסגרת הזמנית המוגדרת בחוקים. אם אתה לא מרוצה מהתגובה שקיבלת, תוכל להעביר את התלונה לרשות הרגולטורית הרלוונטית בתחום השיפוט שלך.


简体中文 > 繁體中文(台灣) > 繁體中文(香港) > English > English (US) > English (AU) > English (CA) > English (NZ) > English (SG) > 한국어 > 日本語 > Deutsch > Francais > Pусский > Español > Italiano > Polski > Nederlands > Limba Română > Indonesia > بالعربية> Slovenská> Magyar> היברית>